ජයග්‍රහණය කල මුදල් ක්ෂණිකව ගුණ කරගමු !!

ජයග්‍රහණය කල මුදල් ක්ෂණිකව ගුණ කරගමු !! ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද? 1. ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ. 2. උපරිම කොටස Rs. 66 000, අවම...

බෙනෙවෙන්ටෝ කැල්සියෝ සහ ටොරිනෝ අතර තරගය

බෙනෙවෙන්ටෝ කැල්සියෝ සහ ටොරිනෝ අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Benevento Calcio         :- W1 – 2.965 Draw   ...

ලෙවන්ටේ යූඩී සහ රියල් වල්ලඩොලයිඩ් අතර තරගය

ලෙවන්ටේ යූඩී සහ රියල් වල්ලඩොලයිඩ් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Levante UD                :- W1...

පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් සහ මොන්ට්පෙලියර් HSC අතර තරගය

පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් සහ මොන්ට්පෙලියර් HSC අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Paris Saint Germain       :- W1 –...

ඉන්දියානු පෝකර් ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරමු

ඉන්දියානු පෝකර් ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරමු ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද? ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ. උපරිම කොටස Rs. 65 000, අවම කොටස Rs....

එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් කිසිම ලිහිළක් දුන්නේ නෑ – මැතිව්ස්

එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් කිසිම ලිහිළක් දුන්නේ නෑ – මැතිව්ස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කඩුලු 7 ක ජයක් වාර්තා කරන ලද පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී එංගලන්ත පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතා...

ලාසියෝ සහ පර්මා අතර තරගය

ලාසියෝ සහ පර්මා අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Lazio                  :- W1 – 1.33 Draw ...

ඊබාර් සහ ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් අතර තරගය

ඊබාර් සහ ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Eibar                    ...

ලිවර්පූල් සහ බර්න්ලි අතර තරගය

ලිවර්පූල් සහ බර්න්ලි අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Liverpool              :- W1 – 1.224 Draw   ...

දිමුත් ඇතුළු 5ක් ජෛව ආරක්ෂිත බුබුළින් මුදා හරියි

දිමුත් ඇතුළු 5ක් ජෛව ආරක්ෂිත බුබුළින් මුදා හරියි සංචාරක එංගලන්ත පිලට එරෙහිව ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා නම් කරන ලද ක්‍රීඩකයින් 22...

මැන්චෙස්ටර් සිටි සහ ඇස්ටන් විලා අතර තරගය

මැන්චෙස්ටර් සිටි සහ ඇස්ටන් විලා අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Manchester City                ...

ජුවෙන්ටස් සහ නැපෝලි අතර තරගය

ජුවෙන්ටස් සහ නැපෝලි අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Juventus                 :- W1 – 2.525 Draw   ...

ෆුල්හැම් සහ මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් අතර තරගය

ෆුල්හැම් සහ මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Fulham                     ...

දාමුද ඔට්ටුවක් ලොව ප්‍රසිද්ද සුනඛ රේස් එකකට?

දාමුද ඔට්ටුවක් ලොව ප්‍රසිද්ද සුනඛ රේස් එකකට ? ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද ? ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ. උපරිම කොටස 65 000...

වෙස්ට් හැම් යුනයිටඩ් සහ වෙස්ට් බ්‍රොම්විච් ඇල්බියන් අතර තරගය

වෙස්ට් හැම් යුනයිටඩ් සහ වෙස්ට් බ්‍රොම්විච් ඇල්බියන් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW West Ham United         ...

ඩිපෝර්ටිවෝ ඇලව්ස් සහ සෙවිල්ලා අතර තරගය

ඩිපෝර්ටිවෝ ඇලව්ස් සහ සෙවිල්ලා අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Deportivo Alaves        :- W1 – 5.8 Draw       ...

ලීස්ටර් සිටි සහ චෙල්සි අතර තරගය

ලීස්ටර් සිටි සහ චෙල්සි අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Leicester City        :- W1 – 3 Draw       ...

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ නිධන් පෙට්ටිය විවෘත කරමු

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ නිධන් පෙට්ටිය විවෘත කරමු ෂර්ලොක්ගේ නිධන් පෙට්ටිය විවෘත කර විශාල ලෙස මුදල් ජය ගන්න!!! නිධන් පෙට්ටියක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද? ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර...

ෆෙනර්බාස් සහ මයික් අන්කරගුකු අතර තරගය

ෆෙනර්බාස් සහ මයික් අන්කරගුකු අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Fenerbahce                 :- W1 – 1.37 Draw ...

කැග්ලියාරි කැල්සියෝ සහ මිලාන් අතර තරගය

කැග්ලියාරි කැල්සියෝ සහ මිලාන් අතර තරගය ⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️ https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW Cagliari Calcio        :- W1 – 5.5 Draw       ...