කණ්ඩායම් 16 සටන් වදින කොළඹ ලීග් 19න් පහළ තරගාවලිය-The Colombo League...

කණ්ඩායම් 16 සටන් වදින කොළඹ ලීග් 19න් පහළ තරගාවලිය කොළඹ පාපන්දු ලීගය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරනු ලබන වයස...

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය අත්හිටුවයි.!-The Sri Lanka Football Federation is suspended.!

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය අත්හිටුවයි.! වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් ගැසට් නිවේදනයක් ක්‍රීඩා...

TRENDS

[td_block_social_counter custom_title=”STAY CONNECTED” facebook=”envato” twitter=”envato” youtube=”envato”]
- Advertisement -

LATEST REVIEWS

POPULAR VIDEOS