හොල්ස්ටයින් කියල් සහ හැන්බර්ග් කන්ඩායම් අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
237

 

හැම්බර්ග් SV කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ අවසන් ලීග් තරගාවලියේ දී කැපී පෙනීමට අපොහොසත් වුවද, ඔවුන් අවසානයේදී වෙහෙන්ට එරෙහිව ඉතා තියුණු සටනක් වාර්තා කළේය . HSV බුන්ඩෙස්ලිගා හි තම තත්වය ආරක්ශා කරගැනීමට උද්‍යෝගයෙන් පසුවන නමුත් ඔවුන් එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට නම් මෙම තරගාවලියේ ඉතිරි කාලය තුල ඔවුන් දැඩි ලෙස මුවාත් විය යුතුය . කෙසේ වෙතත්, හෝල්ස්ටයින් කීල්ට මෙම තරගාවලියේ අවසාන තරඟයට ක්‍රීඩා කිරීමට එතරම් ඉඩක් නොමැති බැවින් කුසලාණය ජයග්‍රහණය කිරිම තීරණාත්මකය.