කේකුර් රයිස්පෝර් සහ ඇන්ටාලියාස් අතර තරගය

0
152
ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කර අදම ලියාපදිංචි වන්න.

කේකුර් රයිස්පෝර් සහ ඇන්ටාලියාස් අතර තරගය

Caykur Rizespor     :- W1 – 2.74

Draw                         :-  X  – 3.15

Antalyaspor             :- W2 – 2.915

කේකුර් රයිස්පෝර් සහ ඇන්ටාලියාස් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL