බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

0
162
බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් කණ්ඩායමටයි.

Brighton & Hove Albion        :- W1 – 1.825

Draw                                        :-  X  – 3.58

Crystal Palace                        :- W2 – 5.25

බ්‍රයිටන් ඇන්ඩ් හෝව් ඇල්බියන් සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL