බාර්සිලෝනා සහ පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් අතර තරගය

0
164
බාර්සිලෝනා සහ පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් අතර තරගය

බාර්සිලෝනා සහ පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී බාර්සිලෝනා වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ බාර්සිලෝනා කණ්ඩායමටයි.

Barcelona                         :- W1 – 1.975

Draw                                  :-  X  – 3.94

Paris Saint Germain         :- W2 – 3.9

බාර්සිලෝනා සහ පැරිස් ශාන්ත ජර්මේන් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL