ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ කෙල්ටා අතර තරගය

0
188
ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ කෙල්ටා අතර තරගය

ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ කෙල්ටා අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් කණ්ඩායමටයි.

Atletico Madrid      :- W1 – 1.64

Draw                       :-  X  – 3.74

Celta                       :- W2 – 7.2

ඇට්ලිටිකෝ මැඩ්රිඩ් සහ කෙල්ටා අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL