අලුතෙන් ලියාපදිංචි වීමේදී 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදා තැන්පතු මුදල දෙගුණ කරගන්න

0
518

අප කෙරෙහි තැබූ විස්වාසය පදනම් කොට ගෙන ශ්‍රීලංකාව තුල 1xbet පාරිභෝගිකයන් සීග්‍රයෙන් ඉහල යාම හේතුවෙන් ශ්‍රිලංකාවේ 1xbet හි පාරිභෝකියන් සදහා විශේෂ දීමනා රැසක් 1xbet සමගම විසින් ලබා දී ඇත. ලියාපදිංචි වීමේදී අප ඉහත සදහන් කර ඇති promo code එක භාවිතා කිරීමේදී ඔබ කරන පළමු තන්පතුවේදී එම තැන්පතු මුදලට සමාන මුදලක් ඔබට ප්‍රසාද දීමනා ලෙස ලබා දීමයි.

දැන් ඔබට 1xbet ප්‍රදාන පිටුව සිංහල බසින් භාවිත කල හැක!! ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබට ක්‍රම කිහිපයක් දැක ගත හැකිවන අතර එහිදී ඔබට පහසු ක්‍රමයක් භාවිත කල හැක. ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබගේ රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාවද මුදල් කේතය ලෙස ශ්‍රී ලංකානු රුපියල් ඇතුළු කරන්න.

බෝනස් මුදල ලබා ගැනීමේදී ප්‍රදානම කාර්ය වන්නේ ප්‍රවර්දන ඛේතය ඇතුලත් කිරීමයි, එය සදහා අප ඉහත දී ඇති 1XSL නම් ඛේතය භාවිත කරන්න.

එයට අමතරව ඔබගේ ගිණුමේ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීම සදහා ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව my account කොටසට ඔබගේ නිවරදි දත්ත ඇතුලත් කරන්න!! මෙම ඉහත සදහන් ක්‍රියාවලි වලින් අනතුරුව ඔබ කරන පළමු තන්පතුවේදීම ඔබට ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගත හැක.

ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා මුදල් ඔට්ටු ඇල්ලීමට පහත ලින්කුව මගින් අදාළ page එකට පිවිසෙන්න .
ලින්කුව සමග ඇති promo code එක භාවිත කල ඔබගේ බෝනස් මුදල 100%කින් වැඩි කරගත හැකි බවද අමතක නොකරන්න

ලින්කුව :-https://bit.ly/1xbetSLcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ් :-1XSL