ඔට්ටු නොදා මුදල් සොයමු

0
400

partners 1x යනු ඔට්ටු තබන නොතබන සියල්ලටම මුදල් පහසුවෙන් ම ඉපැයිය හැකි මාර්ගයකි. ඔබට සිදු කිරිමට ඇත්තේ නවක ක්‍රීඩකයන් සමාගමට හඳුන්වාදීම පමණි. එපමණක් නොව ඔබ හඳුන්වාදුන් ක්‍රීඩකයන් හරහා සමාගම ලබන ලාභයෙන් 25%ක් ඔබගේ ගිණුමට සතිපතා බැර වේ. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඔබගේ මුදල් කිසිසේත්ම අවධානමකට භාජනය නොවීමයි.

එහි ක්‍රියාකාරීත්වය හරිම ඉතා සරලයි.

 1. partners 1x හි ලියාපදිංචි වන්න
 2. නවක ක්‍රීඩකයන් 1xBet වෙතට ආකර්ෂණය කරගන්න
 3. සමාගම් ලාභයෙන් 25% ක් ඔබගේ කරගන්න

මෙහිදී ඔබට සැලසෙන වාසි

 • ඇදහිය නොහැකි ලාභ ප්‍රතිශතය
 • නිරන්තර අදායම
 • ඔබගේ මුදල් අවදානමකට නොදැමීම
 • අවම ශ්‍රමය
 • $ වලින් ගිණුම පිරවීම

මෙය සිදුකරන ආකාරය

 1. ලියාපදිංචි වීමට පෙර අපට කතා කරන්න

( Whatsapp  +7 910 456-69-42 )

 1. ලින්කුව සහ ප්‍රවර්ධන කේතය ලබාගන්න
 2. ප්‍රචාරණය අරඹන්න
 3. මුදල් උපයන්න