මැන්චෙස්ටර් සිටි සහ වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් අතර තරගය

0
133
මැන්චෙස්ටර් සිටි සහ වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් අතර තරගය

මැන්චෙස්ටර් සිටි සහ වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී මැන්චෙස්ටර් සිටි වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මැන්චෙස්ටර් සිටි කණ්ඩායමටයි.

Manchester City                             :- W1 – 1.25

Draw                                                :-  X  – 6.55

Wolverhampton Wanderers          :- W2 – 15

මැන්චෙස්ටර් සිටි සහ වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL