සුපුරුදු කාඩ් කුට්ටම භාවිතයෙන් මුදල් සොයමු – 21 games

0
323

 

 ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද ?

  1. ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.

  2. උපරිම කොටස 797117.07 LKR, අවම කොටස 20 LKR වේ.

  3. ක්‍රීඩාවක් ආරම්භයේදී ක්‍රීඩකයාට (ඔබට) සහ බෙදාහරින්නාට කාඩ්පත් බැගින් ලැබේ. අතෙහි මුළු වටිනාකම 21 ට ආසන්න වන තෙක් “පහර” ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබ වරකට එක් කාඩ්පතක් ගන්න (ඔබට අමතර කාඩ්පත් 3 ක් දක්වා ගත හැකිය). එය නැවැත්වීමට කාලය යැයි ඔබ සිතන විට, “නැගී සිටින්න” ක්ලික් කරන්න.

  4. පළමු කාඩ්පත් දෙක සමඟ ඔබ ලකුණු 21 ක් ලබා ගන්නේ නම් (සහ බෙදාහරින්නා එසේ නොවේ), ඔබ ජය ගනී. මෙම අවස්ථාවේදී බෙදාහරින්නාට අමතර කාඩ්පත් ලබා ගත නොහැක

  5. බෙදාහරින්නා ඔවුන්ගේ පළමු කාඩ්පත් දෙක සමඟ ලකුණු 21 ක් ලබා ගන්නේ නම් (ඔබ එසේ නොකරයි), බෙදාහරින්නා ජය ගනී. මෙය සිදු වූ විට, ඔබට අමතර කාඩ්පත් ගත නොහැක

  6. ඔබ ලකුණු 21 ක් (හෝ 21 ට වඩා අඩු නමුත් බෙදාහරින්නාට වඩා වැඩි) ලබා ගන්නේ නම්, ඔබේ ඔට්ටුව x2 පරස්පර ලෙස ගෙවනු ලැබේ

  7. බෙදාහරින්නා ලකුණු 17 ට වඩා අඩු නම්, ඔවුන් අමතර කාඩ්පත් ගත යුතුය. බෙදාහරින්නා ලකුණු 17 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලබා ගන්නේ නම්, ඔවුන් පෙනී සිටිය යුතුය

  8. සම වීමක් තිබේ නම් (“push”), ඔබේ කොටස ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

  9. ඔබ ගන්නා පස්වන කාඩ්පතෙහි දුරකථනයක රූපයක් තිබේ නම් – සුබ පැතුම්! ඔබ අයිෆෝන් එක්ස් දිනා ඇත (එවිට ඔබේ කොටස් ආපසු ගෙවනු ලැබේ

ඔබ ලකුණු 21 ට වඩා වැඩි නම්, ඔබ කඩාවැටෙමින් පරාජයට පත්වේ

මෙම රීතියට ව්‍යතිරේකයක් වන්නේ ඔබ ඒසස් දෙකක් (“ගෝල්ඩන් පොයින්ට්”) තබාගෙන සිටින විට එය ඔබට ලකුණු 21 කි

කාඩ්පත් ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A

කාඩ්පත්වල වටිනාකම ඔවුන්ගේ ශේණිය අනුව: 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 11

මේස දෙකක හෝ වැඩි ගණනක් එකවර ක්‍රීඩා කිරීම තහනම්ය.

ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා මුදල් ඔට්ටු ඇල්ලීමට පහත ලින්කුව මගින් අදාළ page එකට පිවිසෙන්න .
ලින්කුව සමග ඇති promo code එක භාවිත කල ඔබගේ බෝනස් මුදල 100%කින් වැඩි කරගත හැකි බවද අමතක නොකරන්න!!!!!!

ලින්කුව :-https://bit.ly/1xbetSLcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ් :-1XSL