සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයා ගන්න – WILD WEST GOLD

0
319

මෙම  ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට අභියෝග කරන සුරූපී කාන්තා කොල්ලකරුවෙකි!!!!! ඇය සොරකම් කර සඟවා ඇති රත්තරන් සොයා ගන්න

  1. ඔබගේ තීරුව තෝරාගන්න – 2 හෝ 3. වාසි, අවාසි සහ ඔබේ ජයග්‍රහණයන් අංකය මත රඳා පවතී: 2 x හෝ 3 x.

  2. ක්‍රීඩාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.

  3. උපරිම කොටස 64769.40 LKR, අවම කොටස 20 LKR වේ

  4. ඔට්ටුවක් තබන්න!!!

  5. දැන් රත්රන් සැඟවී ඇත්තේ කොහේදැයි අනුමාන කිරීමට උත්සාහ කරන්න! සෑම මට්ටම් 10 කටම රත්රන් අඩංගු එක් කොටුවක් විවෘත කළ යුතුය

  6. ඔබ සැඟවුණු රත්රන් සමඟ කොටුවක් විවෘත කළහොත්, ඔබේ ජයග්‍රහණයන් වැඩි වන අතර ඔබව ඊළඟ මට්ටමට ගෙන යනු ඇත

  7. ඔබ ඩයිනමයිට් සමඟ කොටුවක් විවෘත කළහොත් ඔබ පරාජය වන අතර ක්‍රීඩාව අවසන් වේ.

  8. ක්‍රීඩාවේ ඕනෑම මට්ටමක දී ඔබට ඔබේ ජයග්‍රහණ ලබා ගත හැකිය.

සුරූපී වීරවරිය සමඟ සටන් කර සැඟවුණු රත්තරන් සොයා ගන්න! මුදල් ජයගන්න ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා මුදල් ඔට්ටු ඇල්ලීමට පහත ලින්කුව මගින් අදාළ page එකට පිවිසෙන්න .
ලින්කුව සමග ඇති promo code එක භාවිත කල ඔබගේ බෝනස් මුදල 100%කින් වැඩි කරගත හැකි බවද අමතක නොකරන්න!!!!!!

ලින්කුව :-https://bit.ly/1xbetSLcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ් :-1XSL