මහේල_ජයවර්ධන Archives | 1XBet Sri Lanka
Home Tags මහේල_ජයවර්ධන

Tag: මහේල_ජයවර්ධන

මහේල ජයවර්ධන ට අලුත් තනතුරක්- A new position for Mahela Jayawardena.

මහේල ජයවර්ධනට අලුත් තනතුරක්.. හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන හට Mumbai Indians කණ්ඩායමේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ගෝලීය...
WhatsApp chat