නෙට්බෝල් Archives | 1XBet Sri Lanka
Home Tags නෙට්බෝල්

Tag: නෙට්බෝල්

යොවුන් දැල්පන්දු ශූරීයෝ ආසියාවේ තෙවැනි තැනට ! – Sri Lanka defeated...

යොවුන් දැල්පන්දු ශූරීයෝ ආසියාවේ තෙවැනි තැනට ! Asian Youth Netball Championship 2023 12 වැනි ආසියානු...

තවත් ජයක් සමඟින් ශ්‍රීලංකා ක්‍රීඩිකාවන් නොනැවති ඉදිරියට ! With another victory,...

තවත් ජයක් සමඟින් ශ්‍රීලංකා ක්‍රීඩිකාවන් නොනැවති ඉදිරියට ! 2023 ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලියේ සිය දෙවැනි ජයග්‍රහණයත් වාර්තා කිරීමට...

දැල්පන්දු ලෝක කුසලානයට ශ්‍රීලංකා සංචිතය නම් කරයි-Sri Lanka names squad for...

දැල්පන්දු ලෝක කුසලානයට ශ්‍රීලංකා සංචිතය නම් කරයි දැල්පන්දු ලෝක කුසලානය 2023

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංචිතය සදහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංචිතය ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවය 2022 මේ වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවය...
WhatsApp chat