#ජාතික_මළලක්‍රීඩා Archives | 1XBet Sri Lanka
Home Tags #ජාතික_මළලක්‍රීඩා

Tag: #ජාතික_මළලක්‍රීඩා

යුපුන් ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට-Yupun climbs up in World rankings.

යුපුන් ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට අබේකෝන් ලෝක පිරිමි මීටර් 100 ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 20 ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

පාලිතගෙන් පොදුරදමඩුලු රිදී පදක්කමක්..

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල 2022 2022 පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වූ පැරා මලල ක්‍රීඩක පාලිත බණ්ඩාර විසින් රිදී...
WhatsApp chat