සෙනිට් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් සහ සෙනිට් කසාන් අතර තරගය

0
100
සෙනිට් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් සහ සෙනිට් කසාන් අතර තරගය

සෙනිට් ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් සහ සෙනිට් කසාන් අතර තරගය

Zenit Saint Petersburg    :- W1 – 3.07

 Zenit Kazan                     :- W2 – 1.36

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL