වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් සහ ලීඩ්ස් යුනයිටඩ් අතර තරගය

0
148
වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් සහ ලීඩ්ස් යුනයිටඩ් අතර තරගය

වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් සහ ලීඩ්ස් යුනයිටඩ් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී වුල්වර්හැම්ප්ටන් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ වුල්වර්හැම්ප්ටන් කණ්ඩායමටයි.

Wolverhampton Wanderers      :- W1 – 2.442

Draw                                            :-  X  – 3.42

Leeds United                              :- W2 – 3.18

වුල්වර්හැම්ප්ටන් වොන්ඩරර්ස් සහ ලීඩ්ස් යුනයිටඩ් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL