උදුවප් එනවා. Winter is coming

0
426

උදුවප් එනවා
ක්‍රීඩා කර ඩොලර් 30,000 ක කොටසක් දිනා ගන්න!

ප්‍රවර්ධන කාලය:
නොවැම්බර් 14, 2019 at 13:00 GMT – 2019 නොවැම්බර් 21, 23:00 GMT

ත්‍යාග:
1 ස්ථානය – ඩොලර් 2,000 යි
2 ස්ථානය – ඩොලර් 1,500
3 ස්ථානය – ඩොලර් 1,000 යි
4-5 ස්ථානය – ඩොලර් 750 යි
6-10 ස්ථානය – ඩොලර් 500 යි
11-30 ස්ථානය – ඩොලර් 300 යි
31-50 ස්ථානය – ඩොලර් 200 යි
51-100 ස්ථානය – ඩොලර් 150 යි
101-200 ස්ථානය – ඩොලර් 40 යි

දිනන්නේ කෙසේද:

සුදුසුකම් ලැබීමේ ක්‍රීඩා-
විෂ සහිත ඇපල් 2, / Poisoned Apple 2,
ඔලිම්පියන් ගොඩ්ස්, / Olympian Gods,
සූර්ය පොත: මල්ටිචාන්ස්, / Book of Sun: Multichance,
සූර්ය පොත, / Book of Sun,
ස්කාර්බ් රිචස්, / Scarab Riches,
වයිකින්ස් වින්ටර්, / Vikings Winter,
ඩ්‍රැගන් පර්ල්ස්, / Dragon Pearls,
වයිකින්ස් දෙවියන්ගේ රන්, / Vikings Gods Gold,
මැණික් 777, / 777 Gems,
ගොඩ්ස් ටෙම්පල් ඩිලක්ස් / Gods Temple Deluxe

ක්‍රීඩාවේ මෙවලම් නිර්ණායක:

තනි වටයේ ජයග්‍රාහී මුදල (ඔට්ටු වටිනාකමට ගැලපේ)

x1-9.99 – ලකුණු 10 යි
x10-19.99 – ලකුණු 20 යි
x20-49.99 – ලකුණු 50 යි
x50-99.99 – ලකුණු 150 යි
x100 + – ලකුණු 400 යි
අවම වට ගණන 100 කි

අවම කොටස ඩොලර් 0,5 කි

නියම සහ කොන්දේසි:
තරඟාවලිය අවසන් වී පැය 72 ක් ඇතුළත සියලුම ත්‍යාග මුදල් බැර කරනු ලැබේ.
ගනුදෙනුකරුවන් දෙදෙනෙකුට සමාන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර දෙදෙනාම ත්‍යාගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවහොත්, මෙම ලකුණු පළමුව උපයා ගත් පාරිභෝගිකයා ජයග්‍රාහකයා ලෙස සැලකේ.
සුදුසුකම් ලබන්නේ සැබෑ මුදල් වලින් සාදන ලද ඔට්ටු පමණි.
මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වන සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම තරඟාවලි අරමුණු සඳහා ඔවුන්ගේ පරිශීලක නාමය වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එකඟ වේ.
මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන් ඔබ පිරිනැමීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.
වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංඝණය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.
තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට, ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.
සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.