නත්තල් තෑගී. PLAY AND WIN A SHARE OF €50,000!

0
439

නත්තල් තෑගි
ක්‍රීඩා කර ඩොලර් 50,000 ක කොටසක් දිනා ගන්න!

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව:
දෙසැම්බර් 20, 2019 00:01 GMT – දෙසැම්බර් 27, 2019 23:59 GMT

ත්‍යාග:
1 ස්ථානය – ඩොලර් 8,000
2 ස්ථානය – ඩොලර් 5,000
3 ස්ථානය – ඩොලර් 4,000
4 ස්ථානය – ඩොලර් 2,000 යි
5 ස්ථානය – ඩොලර් 1,000
6 ස්ථානය – ඩොලර් 800 යි
7 ස්ථානය – ඩොලර් 700 යි
8 ස්ථානය – ඩොලර් 600 යි
9 ස්ථානය – ඩොලර් 500 යි
10 ස්ථානය – ඩොලර් 400 යි
11-20 ස්ථානය – ඩොලර් 350 යි
21-30 ස්ථානය – ඩොලර් 300 යි
31-40 ස්ථානය – ඩොලර් 200 යි
41-50 ස්ථානය – ඩොලර් 150 යි
51-100 ස්ථානය – ඩොලර් 100 යි
101-250 ස්ථානය – ඩොලර් 80 යි

දිනන්නේ කෙසේද:
ඔබ පහත ඉසව් ක්‍රීඩා කල යුතුයි:
Solar Queen
Book of Gold: Double Chance
Book of Gold: Classic
Book of Gold: Symbol Choice
Legend of Cleopatra
Burning Wins: classic 5 lines
3 Fruits Win: 10 lines
Rome: Caesar’s Glory

ක්‍රීඩාවේ මෙවලම් නිර්ණායක: මෙම ඉසව් වල ලබන සෑම ඩොලර් 1 කටම ලකුණු 10 ක් ලබා ගන්න

අවම කොටස ඩොලර් 0,5 කි

අවම වට ගණන 20 කි

නියම සහ කොන්දේසි:
ප්‍රවර්ධන කාලය අවසන් වී පැය 72 ක් ඇතුළත සියලුම ත්‍යාග ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිණුමට ඔවුන්ගේ ගිණුම් මුදලට බැර කරනු ලැබේ.

ත්‍යාග මුදවා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

ක්‍රිඩකයන් අතර ලකුණු වල බැඳීම් අහඹු ලෙස දිනුම් ඇදීමෙන් විසඳනු ඇත.

ප්‍රතිඵල ගණනය කරනු ලබන්නේ සැබෑ මුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ඔට්ටු ඇල්ලීම මත පමණි.

සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, ඔබ සඳහන් කළ ස්ථානවල අවම වශයෙන් වට 50 ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුය.

මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ තරඟාවලි නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.

වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.

තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට මෙන්ම ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.

සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.

1xBet.com හි ලියාපදිංචි වීමේ දීමනාව භාවිතා කරන්නේ කෙසේද:

1xBet.com වෙත මෙම සබැඳිය ක්ලික් කර නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න

http://bit.ly/lankasports

£ 1 සිට තැන්පතු (රුපියල් 100 සිට ඉහලට )

1xBet විසින් ඔබ මුදල් තැන්පත් කල වහාම ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය දෙගුණ කරයි