සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයමු

0
282
සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයමු

සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයමු


මෙ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට අභියෝග කරන සුරූපී කාන්තා කොල්ලකරුවෙකි!!!!! ඇය සොරකම් කර සඟවා ඇති රත්තරන් සොයා ගන්න!!

  • ඔබගේ තීරුව තෝරාගන්න – 2 හෝ 3. වාසි, අවාසි සහ ඔබේ ජයග්‍රහණයන් අංකය මත රඳා පවතී: 2 x හෝ 3 x.

  • ක්‍රීඩාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.

සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයාමු

  • උපරිම කොටස Rs. 65 000, අවම කොටස Rs. 30 වේ

  • ඔට්ටුවක් තබන්න!!!

  • දැන් රත්රන් සැඟවී ඇත්තේ කොහේදැයි අනුමාන කිරීමට උත්සාහ කරන්න! සෑම මට්ටම් 10 කටම රත්රන් අඩංගු එක් කොටුවක් විවෘත කළ යුතුය.

සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයාමු

  • ඔබ සැඟවුණු රත්රන් සමඟ කොටුවක් විවෘත කළහොත්, ඔබේ ජයග්‍රහණයන් වැඩි වන අතර ඔබව ඊළඟ මට්ටමට ගෙන යනු ඇත

  • ඔබ ඩයිනමයිට් සමඟ කොටුවක් විවෘත කළහොත් ඔබ පරාජය වන අතර ක්‍රීඩාව අවසන් වේ.

  • ක්‍රීඩාවේ ඕනෑම මට්ටමක දී ඔබට ඔබේ ජයග්‍රහණ ලබා ගත හැකිය.

සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයාමු

සුරූපී වීරවරිය සමඟ සටන් කර සැඟවුණු රත්තරන් සොයා ගන්න! මුදල් දිනා ගන්න!


සුරුපිනිය සගවා ඇති රත්තරන් සොයමු

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL