ඩොලර් 10 දක්වා අවදානම් රහිත ඔට්ටු ! අවදානමකින් තොරව මුදල් උපයන්න!

0
491

“$10 ක් දක්වා අවදානමක් නැත” පිරිනැමීමේ නියමයන්
අවදානමකින් තොරව මුදල් උපයන්න!
ජනවාරි 19 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත මැක්ග්‍රෙගර් සහ සෙරෝන් අතර යූඑෆ්සී සටන සඳහා ඔට්ටු තබන්න, 1xBet ඔබේ පරාජය වූ ඔට්ටු ආපසු ගෙවනු ඇත!
මැක්ග්‍රෙගර් එදිරිව සෙරෝන් සටනේදී ඔබේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩකයා සඳහා ඔට්ටු අල්ලා 1xBet සමඟ ජයග්‍රහණය කරන්න!

ප්‍රවර්ධන නියමයන් සහ කොන්දේසි:
ඕනෑම පෙර-තරඟ ඔට්ටුවක් / සජීවී ඔට්ටුවක් තබන්න.
මෙම දීමනාව අදාළ වන්නේ සටන ආරම්භ කිරීමෙන් පසු තැබූ පළමු ඔට්ටුවට පමණි. ඔබ තනි ඔට්ටුවක් තබා එය නැති වුවහොත්, ඔබට අහිමි වූ කොටස් වලට සමාන ප්‍රසාද දීමනාවක් ලැබෙනු ඇත, නමුත් ඩොලර් 10 ට වඩා වැඩි නොවේ. මේ තරඟය සම්බන්ද ඔබගේ පළමු ඔට්ටුව ජය ගන්නේ නම් (හෝ එය තනි ඔට්ටුවක් නොවේ නම්), මෙම ප්‍රසාද දීමනාව බැර නොවනු ඇත.
මෙම දීමනාව 20:00 14.01.20 (UTC + 3) සිට ලබා ගත හැකිය.
“මගේ ගිණුම” කොටසේ ප්‍රසාද දීමනා සඳහා සහභාගී වීමට ඔබ කැමැත්ත පල කල යුතුය (ගිණුම් සැකසීම් – ප්‍රසාද දීමනා සඳහා සහභාගී වීම).
ඔට්ටුව ඔබේම මුදල් වලින් විය යුතුය. ප්‍රසාද දීමනා මුදල් හෝ බෝනස් මුදල් වලින් කල ඔට්ටු වලට අදාළ නොවේ.
ප්‍රවර්ධන කේත භාවිතා කරමින් බෝනස් ඔට්ටු, අත්තිකාරම් සහ ඔට්ටු ඇල්ලීම සැලකිල්ලට නොගනී.
විවිධ වර්ගයේ අත්කම්, එකතුව වලින් සිදුකල ඔට්ටු මෙම දීමනාවට ඇතුළත් නොවේ.


උපරිම ආපසු ගෙවීම ඩොලර් 10 කි.
මුදල් ආපසු ගෙවීම ප්‍රවර්ධන කේතයක් ලෙස ඔබේ ගිණුමට බැර කරනු ලැබේ. ප්‍රවර්ධන කේතය භාවිතා කිරීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි මගේ ගිණුම – ගිණුම් සැකසීම් – ප්‍රවර්ධන කේත පරීක්ෂාව තුළින් සොයාගත හැකිය.
ඔට්ටු පියවීමෙන් පැය 24 ක් ඇතුලත ප්‍රවර්ධන කේතය බැර කරනු ලැබේ.
ඕනෑම ප්‍රසාද දීමනාවක් ඔවුන්ගේ ගිණුමට බැර කිරීමට පෙර ඕනෑම ගනුදෙනුකරුවෙකුගෙන් හඳුනාගැනීමේ ලේඛන ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.
දැනුම්දීමකින් හෝ හේතු දැක්වීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක මෙම දීමනාව අවලංගු කිරීමට හෝ නැවත කැඳවීමට හෝ එහි විධිවිධාන වෙනස් කිරීමට සමාගමට අයිතියක් ඇත.
ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගත හැක්කේ එක් සහභාගිවන්නෙකු, එක් නේවාසික ලිපිනයක්, එක් ගිණුමක් සහ එක් IP ලිපිනයක් සඳහා පමණි. බහුවිධ ගිණුම් ලියාපදිංචි කිරීමේ උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, සියලු සැක සහිත ගිණුම්වල ප්‍රසාද දීමනා අවලංගු වේ.