සැඟවුන බෝලය සොයමු ! එන්න . ඔබේ ඇසේ තියුණු බව පරීක්ෂා කරන්න !!!

0
499

වේගයෙන් චලනය වන විදිය දෙස බලා බෝලය තිබෙන්නේ කොහේදැයි අනුමාන කොට තෑගි දිනමු …

ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද ??

පියවර 1 – ඔබ බැර කරන මුදල තිරණය කරන්න ( අවම මුදල 20 LKR වේ )

බෝල ගණන තෝරන්න (1 හෝ 2). තරඟයේ වාසි අවාසි මෙන්ම ඔබේ ජයග්‍රහණ මේ මත රඳා පවතී:

පළමු පන්දුව – 2.91 පරතරය (උදාහරණයක් ලෙස ඔබේ මුදල LKR 270 නම්, ඔබේ ජයග්‍රහණ 785.7 LKR වනු ඇත)

දෙවන පන්දුව – 1.45 ක පරතරයක් (ඔබේ මුදල LKR 270 ක් නම්, ඔබේ ජයග්‍රහණ 391.5 LKR වේ

පන්දුව සැඟවී ඇත්තේ කොහේදැයි නිවැරැදිව අනුමාන කරන්නෙ නම් ඔබ ජයග්‍රහණය කරනු ඇත ඉතින් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කොට ඔබ වෙනුවෙන් සුදානම් කර ඇති ත්‍යාගය ලබා ගන්න!