Home Tags Pat_cummins

Tag: Pat_cummins

PAT CUMMINS තරගාවලියෙන් ඉවතට – ODI Captain Pat Cummins Pulls Out...

PAT CUMMINS තරගාවලියෙන් ඉවතට කාර්යබහුල ජාත්‍යන්තර තරග කාලසටහන නිසාවෙන් 2023 ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට ඕස්ට්‍රේලියානු තුන්...
WhatsApp chat