ශීත සෘතුවේ හිම ක්‍රීඩාව, LET IT SNOW, LET IT SPIN

0
430

ශීත සෘතුවේ හිම ක්‍රීඩාව
ක්‍රීඩා කර ඩොලර් 5,000 ක කොටසක් දිනා ගන්න!

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව:
දෙසැම්බර් 12, 2019 01:00 GMT – දෙසැම්බර් 18, 2019 00:59 GMT

ත්‍යාග:

දිනන්නේ කෙසේද:
ඔබට සෙල්ලම් කිරීමට අවශ්‍යයි:
කොස් නත්තල් සංස්කරණයේ ජැක්
Prancing Pony නත්තල් සංස්කරණය
ක්‍රීඩාවේ මෙවලම් නිර්ණායක: මෙම තව්වල වැටුප් ලබන සෑම ඩොලර් 10 කටම ලොතරැයි ටිකට් 1 ක් ලබා ගන්න

නියම සහ කොන්දේසි:
ත්‍යාගය දිනුම් ඇදීම උසස්වීම අවසන් වීමෙන් පසු වැඩකරන දින 5 ක් තුළ පැවැත්වේ.

ප්‍රවර්ධන කාලය අවසන් වී පැය 72 ක් ඇතුළත සියලුම ත්‍යාග ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිණුමට ඔවුන්ගේ ගිණුම් මුදලට බැර කරනු ලැබේ.

ත්‍යාග මුදවා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

ප්‍රතිඵල ගණනය කරනු ලබන්නේ සැබෑ මුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ඔට්ටු ඇල්ලීම මත පමණි.

මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ තරඟාවලි නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.

වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.

තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට මෙන්ම ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.

සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ

 

මේ ක්‍රීඩාව හරහා මුදල් උපයන්න දැන්ම අපගේ වෙබ් අඩවියේ පහල තිබෙන ලින්කුව භාවිත කර ලියාපදිංචි වෙන්න. http://bit.ly/lankasports

ඔබ තවමත්  ලියාපදිංචි වී නැතිනම් දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න, පහත තිබෙන ලින්කුවෙන් පහසුවෙන්ම ලියාපදිංචි විය හැකි අතර බෝනස් අංකය භාවිත කර ඔබෙගේ පළමු තැන්පතුවටම 100% ක් බෝනස් මුදලක් හිමි කරගන්න.

ලියාපදිංචි වෙන්න: http://bit.ly/lankasports

බෝනස් අංකය: CRICKET