ස්ලැස්ක් වර්ක්ලෝ සහ පයිඩ් ලිනමෙස්කොන්ඩ් අතර තරගය

0
70
ස්ලැස්ක් වර්ක්ලෝ සහ පයිඩ් ලිනමෙස්කොන්ඩ් අතර තරගය

ස්ලැස්ක් වර්ක්ලෝ සහ පයිඩ් ලිනමෙස්කොන්ඩ් අතර තරගය


⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී ස්ලැස්ක් වර්ක්ලෝ වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ස්ලැස්ක් වර්ක්ලෝයි.

සැ.යු: මෙම පුරෝකථනය කතුවරයාගේ අවබෝධය, විශ්ලේෂණය සහ සහජ බුද්ධිය මත පදනම් වේ. සඳහන් කර ඇති කරුණු සලකා බලා ඔබේම තීරණයක් ගන්න.

Slask Wroclaw                      :- W1 – 1.814

Draw                                      :- W1 – 6.3

Paide Linnameeskond         :- W2 – 12

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL