සිවස්පෝර් සහ ඇන්ටාලියාස්පෝර් අතර තරගය

0
172

සිවස්පෝර් සහ ඇන්ටාලියාස්පෝර් අතර තරගය

Sivasspor          :- W1 – 2.048

Draw                  :-  X  – 3.48

Antalyaspor      :- W2 – 3.86

සිවස්පෝර් සහ ඇන්ටාලියාස්පෝර් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL