මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ් සහ සෙවිල්ලා අතර පාපන්දු තරගය – Daily bet

0
348

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ් කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ්.

මැන්චස්ටර් යුනයිටඩ්        :- W 1- 3.08

Draw                                      :- X – 3.3

සෙවිල්ලා                            :- W 2- 2.57

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL

BET NOW