රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

0
168
රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග වලදී රියල් මැඩ්රිඩ් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මැඩ්රිඩ් කණ්ඩායමටයි.

Real Madrid        :- W1 – 1.605

Draw                   :-  X  – 4.18

Getafe                 :- W2 – 6.45

රියල් මැඩ්රිඩ් සහ ගෙටාෆේ අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL