රාසන් බෝල්ස්පෝට් ලීප්සිග් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

0
172
රාසන් බෝල්ස්පෝට් ලීප්සිග් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

රාසන් බෝල්ස්පෝට් ලීප්සිග් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

මෑත භාගයේ තරග ලිවර්පූල් වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ලිවර්පූල් කණ්ඩායමටයි.

Rasen Ballsport Leipzig        :- W1 – 3.128

Draw                                        :-  X  – 3.62

Liverpool                                 :- W2 – 2.38

රාසන් බෝල්ස්පෝට් ලීප්සිග් සහ ලිවර්පූල් අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL