රහස් සේප්පුවේ ඇති මුදල් දිනාගන්න

0
441

 

මිලියන ගණනක 1XBET ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සියවසේ සොරකමට සම්බන්ධ වී ක්ලික් කිරීම් කිහිපයකින් අපූරු බෝනස් දිනා ගන්න!

ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය පරීක්ෂා කර ක්‍රීඩාවට ඇතුළු වන්න!

එක වාරයක් සදහා 129.43 LKR වන මුදලක් වැය අතර එහිදී ඔබට බෝනස් 50 ක් ඔබගේ ගිණුමට බැර වේ

මෙන්න සැලැස්ම බලන්න :

– සේප්පු 9 ක් ඇති අතර එයින් සමහර සේප්පු වල විශේෂ ත්‍යාගි සගවා ඇත;

– සේප්පුවක් මත ක්ලික් කිරීමෙන් එය තෝරන්න;

– ඔබේ දීමනාව විවෘත කළ සේප්පුව තුළ සඟවා ඇත;

– ජයග්‍රහණය ඔබ සතු කරගන්න  !

* සේප්පුවල ත්‍යාග අහඹු ලෙස වෙන් කරනු ලැබේ.

මෙම ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබට 1xBet වෙතින් ප්‍රසාද ලකුණු සහ වටිනා ත්‍යාග දිනාගත හැකිය.

ඔබ දිනා ගන්නා සියලුම බෝනස් ප්‍රදාන පිටුවේ දකුණු පස ඉහල කෙලවරේ මගේ ගිණුම කොටසේ ඇත.

මෙහි ඔට්ටු ඇල්ලීම සඳහා ඔබට ප්‍රසාද ලකුණු හුවමාරු කර ගත හැකිය.

ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා මුදල් ඔට්ටු ඇල්ලීමට පහත ලින්කුව මගින් අදාළ page එකට පිවිසෙන්න .
ලින්කුව සමග ඇති promo code එක භාවිත කල ඔබගේ බෝනස් මුදල 100%කින් වැඩි කරගත හැකි බවද අමතක නොකරන්න

ලින්කුව :-https://bit.ly/1xbetSLcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ් :-1XSL