සේප්පුවේ ඇති මුදල් සොයා ජයග්‍රහණය

0
264

 

මිලියන ගණනක 1XBET ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සියවසේ සොරකමට සම්බන්ධ වී ක්ලික් කිරීම් කිහිපයකින් අපූරු බෝනස් දිනා ගන්න!

ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය පරීක්ෂා කර ක්‍රීඩාවට ඇතුළු වන්න!

එක වාරයක් සදහා 129.43 LKR වන මුදලක් වැය අතර එහිදී ඔබට බෝනස් 50 ක් ඔබගේ ගිණුමට බැර වේ

මෙන්න සැලැස්ම බලන්න :

– සේප්පු 9 ක් ඇති අතර එයින් සමහර සේප්පු වල විශේෂ ත්‍යාගි සගවා ඇත;

– සේප්පුවක් මත ක්ලික් කිරීමෙන් එය තෝරන්න;

– ඔබේ දීමනාව විවෘත කළ සේප්පුව තුළ සඟවා ඇත;

– ජයග්‍රහණය ඔබ සතු කරගන්න  !

* සේප්පුවල ත්‍යාග අහඹු ලෙස වෙන් කරනු ලැබේ.

මෙම ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබට 1xBet වෙතින් ප්‍රසාද ලකුණු සහ වටිනා ත්‍යාග දිනාගත හැකිය.

ඔබ දිනා ගන්නා සියලුම බෝනස් ප්‍රදාන පිටුවේ දකුණු පස ඉහල කෙලවරේ මගේ ගිණුම කොටසේ ඇත.

මෙහි ඔට්ටු ඇල්ලීම සඳහා ඔබට ප්‍රසාද ලකුණු හුවමාරු කර ගත හැකිය.ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් හෝ තිබු ගිණුමේ කේත අමතක වී ගොස් ඇතිනම් 100% බෝනස්  සමග  ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න එහිදී ඔබට පළමු තැන්පතුවෙදීම බෝනස් මුදල හිමි වේ

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL