ෂර්ලොක්හෝම්ස්ගේ රහස

0
246

ෂර්ලොක්ගේ නිධන් පෙට්ටිය විවෘත කර විශාල ලෙස මුදල් ජය ගන්න!!!

නිධන් පෙට්ටියක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

1. ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය කලයුතුය.
2. උපරිම කොටස 63687.79 LKR, අවම කොටස 20 LKR වේ
3. ඔබට මෙහිදී තනි නිදන් පෙට්ටියක් සහ එකිනෙකට වෙනස් අගුලකට දැමිය හැකි යතුරු 9 දැක ගත හැකිය .
4. අගුල සදහා නිවැරදී යතුර තෝරා විශාල ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න!

ඔබට ඇත්තේ එක් උත්සාහයක් පමණි.
ඔබ නිවැරදි යතුර තෝරා ගන්නේ නම්, නිධන් පෙට්ටිය විවෘත වන අතර, ඔබේ කොටස දක්වා ඇති පරස්පරය ගුණ කරනු ලැබේ (X1 සිට x9 දක්වා )

යතුර අගුලට නොගැලපේ නම්, ඔබට අහිමි වන අතර ක්‍රීඩාව අවසන් වේ!!

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/1xbetSLcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL