ලියාපදිංචි වීමේදී ලැබෙන බෝනස් නිවැරදිව භාවිතා කරමු

0
695

අප කෙරෙහි තැබූ විස්වාසය පදනම් කොට ගෙන ශ්‍රීලංකාව තුල 1xbet පාරිභෝගිකයන් සීග්‍රයෙන් ඉහල යාම හේතුවෙන් ශ්‍රිලංකාවේ 1xbet හි පාරිභෝකියන් සදහා විශේෂ දීමනා රැසක් 1xbet සමගම විසින් ලබා දී ඇත. ලියාපදිංචි වීමේදී අප ඉහත සදහන් කර ඇති promo code එක භාවිතා කිරීමේදී ඔබ කරන පළමු තන්පතුවේදී එම තැන්පතු මුදලට සමාන මුදලක් ඔබට ප්‍රසාද දීමනා ලෙස ලබා දීමයි.

දැන් ඔබට 1xbet ප්‍රදාන පිටුව සිංහල බසින් භාවිත කල හැක!! ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබට ක්‍රම කිහිපයක් දැක ගත හැකිවන අතර එහිදී ඔබට පහසු ක්‍රමයක් භාවිත කල හැක. ලියාපදිංචි වීමේදී ඔබගේ රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාවද මුදල් කේතය ලෙස ශ්‍රී ලංකානු රුපියල් ඇතුළු කරන්න.

බෝනස් මුදල ලබා ගැනීමේදී ප්‍රදානම කාර්ය වන්නේ ප්‍රවර්දන ඛේතය ඇතුලත් කිරීමයි, එය සදහා අප ඉහත දී ඇති 1XSL නම් ඛේතය භාවිත කරන්න.

එයට අමතරව ඔබගේ ගිණුමේ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීම සදහා ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව my account කොටසට ඔබගේ නිවරදි දත්ත ඇතුලත් කරන්න!! මෙම ඉහත සදහන් ක්‍රියාවලි වලින් අනතුරුව ඔබ කරන පළමු තන්පතුවේදීම ඔබට ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගත හැක.

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් හෝ තිබු ගිණුමේ කේත අමතක වී ගොස් ඇතිනම් 100% බෝනස්  සමග  ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න එහිදී ඔබට පළමු තැන්පතුවෙදීම බෝනස් මුදල හිමි වේ

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL