වටිනා මැණික්. MORE PRECIOUS GEMS

0
332

වටිනා මැණික්
ක්‍රීඩා කර ඩොලර් 30,000 ක කොටසක් දිනා ගන්න!

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව:
දෙසැම්බර් 12, 2019 00:01 GMT – දෙසැම්බර් 19, 2019 23:59 GMT

ත්‍යාග:
1 ස්ථානය – ඩොලර් 2,000 යි
2 ස්ථානය – ඩොලර් 1,500
3 ස්ථානය – ඩොලර් 1,250
4-5 ස්ථානය – ඩොලර් 1,000 යි
6-10 ස්ථානය – ඩොලර් 750 යි
11-30 ස්ථානය – ඩොලර් 500 යි
31-50 ස්ථානය – ඩොලර් 350 යි
51-100 ස්ථානය – ඩොලර් 50 යි

දිනන්නේ කෙසේද:
ඔබට1xbet සමග පහත ක්‍රීඩා වල ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍යයි:
777 Gems: Respin

ක්‍රීඩාවේ මෙවලම් නිර්ණායක: මෙම තව් මත ජයග්‍රහණය ලබන සෑම ඩොලර් 1 කට ලකුණු 100 ක් ලබා ගන්න

අවම වට ගණන 100 කි

අවම කොටස ඩොලර් 0,5 කි

නියම සහ කොන්දේසි:
තරඟාවලිය අවසන් වී පැය 72 ක් ඇතුළත සියලුම ත්‍යාග බැර කරනු ලැබේ.


ගනුදෙනුකරුවන් දෙදෙනෙකුට සමාන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර දෙදෙනාම ත්‍යාගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවහොත්, මෙම ලකුණු පළමුව උපයා ගත් පාරිභෝගිකයා ජයග්‍රාහකයා ලෙස සැලකේ.

ප්‍රතිඵල ගණනය කරනු ලබන්නේ සැබෑ මුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ඔට්ටු ඇල්ලීම මත පමණි.

මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වන සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම මෙම තරඟාවලියේ අරමුණු සඳහා ඔවුන්ගේ පරිශීලක නාමය අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එකඟ වේ.

මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ තරඟාවලි නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.

වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.

තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට මෙන්ම ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.

සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.