පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් සහ අටලන්ටා අතර පාපන්දු තරගය

0
260

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන් කණ්ඩායමටයි.

පැරිස් සෙන්ට් ජර්මන්     :- W 1- 1.95

Draw                                    :- X – 4.2

 අටලන්ටා                         :- W 2- 3.76

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL

BET NOW