මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් සහ ඉස්තාන්බුල් BFK අතර තරගය

0
189
මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් සහ ඉස්තාන්බුල් BFK අතර තරගය

මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් සහ ඉස්තාන්බුල් BFK අතර තරගය

Manchester United    :- W1 – 2.9

Draw                           :-  X  – 3.26

Istanbul BFK             :- W2 – 2.744

මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් සහ ඉස්තාන්බුල් BFK අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL