මැන්චස්ටර් සිටි සහා ලියොන් අතර තරගය – Daily bet

0
326

මැන්චස්ටර් සිටි කණ්ඩායම සමග සසදා බලන විට ලියොන් කණ්ඩායම දක්ෂතා අතරින් ඉතාමත් ඉදිරියෙන් සිටි, නමුත් මෙම තරගයේ කුමන කණ්ඩායම කුමන ලෙසින් ක්‍රීඩා කරයිද යන්න පුරෝකථනය කිරීමට අපහසුය.

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී මැන්චස්ටර් සිටි කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මැන්චස්ටර් සිටි කණ්ඩායමටයි.

මැන්චස්ටර් සිටි     :- W 1- 1.255

Draw                         :- X – 7

ලියොන්                  :- W 2- 13

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL

BET NOW