වාසනාවන්ත සොරුන් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කර ඩොලර් 1,000 ක කොටසක් දිනා ගන්න!

0
441

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව:
පළමු අදියර:

14 අප්‍රේල් 2020 00:01 GMT – 20 අප්‍රේල් 2020 29:59 GMT

අදියර 2:

24 අප්‍රේල් 2020 00:01 GMT – 30 අප්‍රේල් 2020 23:59 GMT

සෑම අදියරකටම ත්‍යාග බෙදා හැරීම:
1 ස්ථානය – ඩොලර් 400 යි
2 ස්ථානය – ඩොලර් 250 යි
3 ස්ථානය – ඩොලර් 200 යි
4 ස්ථානය – ඩොලර් 100 යි
5 ස්ථානය – ඩොලර් 50 යි
තරඟ කරන්නේ කෙසේද:
ඔබට ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය තරඟ:
7 FRUITS,
LUCKY BANK ROBBERS

ක්‍රීඩාවේ මෙවලම් නිර්ණායක: මෙම තව් වලින් දිනාගත් සෑම ඩොලර් 1 කට ලකුණු 100 ක් ලබා ගන්න

අවම වට ගණන 50 කි

නියම සහ කොන්දේසි:
තරඟාවලියට සහභාගී වීමට ඔබට පිරිනැමීමේ පිටුවේ “සහභාගී වන්න” ක්ලික් කළ යුතුය.

ප්‍රවර්ධන කාලය අවසන් වී පැය 72 ක් ඇතුළත සියලුම ත්‍යාග ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිණුමට ඔවුන්ගේ ගිණුම් මුදලට බැර කරනු ලැබේ.

ත්‍යාග මුදවා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

ක්‍රීඩකයන් අතර ලකුණු වල බැඳීම් අහඹු ලෙස දිනුම් ඇදීමෙන් විසඳනු ඇත.

ප්‍රතිඵල ගණනය කරනු ලබන්නේ සැබෑ මුදල් උපයෝගී කරගනිමින් ඔට්ටු ඇල්ලීම මත පමණි.

සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, ඔබ ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රීඩා වල අවම වශයෙන් වට 50 ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුය.

මෙම ප්‍රවර්ධනයට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ තරඟාවලි නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා පිළිගෙන ඇති බව තහවුරු කරයි.

වංචා කිරීමට හෝ කැසිනෝවේ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට කිසියම් උත්සාහයක් අනාවරණය වුවහොත්, මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතුය.

තරඟාවලියේ නීති වෙනස් කිරීමට මෙන්ම ඕනෑම වේලාවක තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සමාගමට අයිතිය ඇත.

පොදු නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ.

ව්‍යතිරේකයකින් තොරව ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සඳහා සියලුම ප්‍රසාද වර්ග අක්‍රීය කර ඇත.