ලිවර්පූල් සහ බර්න්ලි අතර තරගය

0
193
ලිවර්පූල් සහ බර්න්ලි අතර තරගය

ලිවර්පූල් සහ බර්න්ලි අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

Liverpool              :- W1 – 1.224

Draw                     :-  X  – 7.2

Burnley                :- W2 – 17

ලිවර්පූල් සහ බර්න්ලි අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL