කෝනියාස්පෝර් සහ ගලතසරේ අතර තරගය

0
104
කෝනියාස්පෝර් සහ ගලතසරේ අතර තරගය

කෝනියාස්පෝර් සහ ගලතසරේ අතර තරගය

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

Konyaspor      :- W1 – 3.52

Draw                :-  X  – 3.52

Galatasaray    :- W2 – 2.15

කෝනියාස්පෝර් සහ ගලතසරේ අතර තරගය

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL