ජුවෙන්ටස් සහ ලියොන් අතර පාපන්දු තරගාවලිය – Daily bet

0
199

අද දින ආලියන්ස් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන මෙම තරගය ජය ගැනීමට ජුවෙන්ටුස් කණ්ඩායම ඉතාමත් උද්වේගකාරී ලෙස බලා සිටි. රෝමා කණ්ඩායම අතර පවැති තරගයෙන් පසුව ක්‍රිස්ටියානෝ රොනල්ඩෝගේ දක්ෂතා මෙම තරගයේදී දැක ගත ලැබෙයි කියා අනුමාන කල හැක. අද දින තරගයේදී දුබලගේ ක්‍රීඩා කිරීම අනපේක්ෂිත තත්වයක පවතිනවා

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී ජුවෙන්ටුස් ණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ ජුවෙන්ටුස් කණ්ඩායමටයි .

ජුවෙන්ටස්                        :- W 1- 1.55

Draw                                   :- X – 4.72

ලියොන්                            :- W 2- 6.3

BET NOW