ඔබ කැමති සත්වයා සහ වර්ණය තෝරා මුදල් ජයගන්න

0
417

ක්රීඩා කරන්නේ කෙසේද ?

 1. සතුන් හතරෙන් එකක් තෝරන්න.
 2. ඔබේ ජයග්‍රාහී පරස්පරතාව වැඩි කිරීමට, ඔබේ සත්වයා සඳහා වර්ණයක් තෝරන්න.
 3. ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.
 4. උපරිම කොටස 67903.41 LKR, අවම කොටස 20 LKR වේ
 5. සෙල්ලම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට, “ඔට්ටුවක් තබන්න” ඔබන්න.
 6. රෝදය කැරකැවීම නැවැත්වූ පසු, ඊතලය ඔබ තෝරාගත් වර්ණයෙන් තෝරාගත් සත්වයාට යොමු කරයි නම්, ඔබ ජයග්‍රහණය කරයි.
 7. ඔබේ ජයග්‍රහණයන් ඔබ තෝරාගත් සත්වයාගේ අවාසි සහ එහි වර්ණයෙන් ගුණ කල ඔබේ කොටස් වලට සමාන වේ.
 8. ඔබ දිනුවහොත්, ඔබට ප්‍රසාද වටයක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

බෝනස් ක්‍රීඩාව

 1. ප්‍රසාද ක්‍රීඩාවේ පරමාර්ථය වන්නේ ප්‍රදාන ක්‍රීඩාවේදී ඔබ තෝරාගත් සත්වයාගේ රූප 3 ක් වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුට පෙර ලබා ගැනීමයි .
 2. ඔබ එකතු කරන පළමු සංඛ්‍යා තුන ඔබ මුලින් තෝරාගත් සත්වයාගේ නම්, ප්‍රදාන ක්‍රීඩාවෙන් ඔබගේ ජයග්‍රහණයන් 3 කින් ගුණ කරනු ලැබේ.
 3. පළමු සංයෝජනය මගින් ක්‍රීඩාව ආරම්බයේදී ඔබ තෝරා නොගත් සතෙකුගේ රූප 3 ඔබට ලැබෙන්නේ නම්, ඔබගේ සියලු ජයක්ග්‍රහණ ඔබට අහිමි වනු ඇත . ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා මුදල් ඔට්ටු ඇල්ලීමට පහත ලින්කුව මගින් අදාළ page එකට පිවිසෙන්න .
  ලින්කුව සමග ඇති promo code එක භාවිත කල ඔබගේ බෝනස් මුදල 100%කින් වැඩි කරගත හැකි බවද අමතක නොකරන්න!!!!!!