මිලානෝ සහ ඩෝනේට්ස්ක් අතර පාපන්දු තරගාවලිය

0
246

මෙම තරගය ජය ගැනීමට කණ්ඩායම දෙකම මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි. මෑත භාගයේ තරග වලදී මිලානෝ කණ්ඩායම වැඩි දක්ෂතා අතරට පැමිණිය අතර  පුරෝකථන වලට අනුව  මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය සදහා වැඩි අවකාශය ඇත්තේ මිලානෝ කණ්ඩායමටයි.

මිලානෝ               :- W 1- 1.63

Draw                       :- X – 4.4

ඩෝනේට්ස්ක්      :- W 2- 5.65

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL

BET NOW