FOOTBALL MATCHES

0
27
FOOTBALL MATCHES

FOOTBALL MATCHES 

මෙම තරගය ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.
On the 15th

1.GERMANY BUNDESLIGA– AT 01:00 am
2.AFRICA CUP OF NATIONS – AT 00.30 am
3.ENGLAND PREMIER LEAGUE – AT 01:30 AM
4.FRANCE LIGUE 1 – 01:30 AM

මෙම තරග ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.

මෙම තරග කව්රු ගැනීමට ජය ගැනීමට සමත් වේද යන්න නිමානය කොට 1xbet සමගින් විශාල මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රහණය කරන්න දැන්ම ලියාපදිංචිවෙන්න.ලියාපදිංචි වීමේදී පහත බෝනස් අංකය භාවිත කොට 120% ක බෝනස් මුදලක් ඔබගේ පළමු තන්පතුවටම රු 25000 ක් දක්වා හිමි කරගන්න.

FOOTBALL MATCHES 

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට  ලින්කුව ලින්කුව භාවිත කරන්න

register

ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

වෙනස්කම් 8 ක් සමඟ නව මුහුණුවරකින් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය එළි දක්වයි

දැන්ම සහභාගී වෙන්න   https://1xlanka.com/si/