FOOTBALL MATCHES TODAY!

0
35
FOOTBALL MATCHES TODAY
DAILY BET

Don’t miss out!
FOOTBALL MATCHES TODAY – මෙම තරග ජය ගැනීමට සියලුම කණ්ඩායම් මහත් උද්යෝගයකින් කටයුතු කරයි.
තරගය නරඹා වටිනා තෑගි දිනා ගන්න!

1.ITALY SUPER CUP
INTERNAZIONALE MILAND VS JUVENTOUS – 13 th 1at :30 AM

2.ENGLAND PREMIER LEAGUE
WEST HAM VS NORWICH CITY – 13 th at 01.15 AM

3.ENGLAND LEAGUE CUP
TOTTENHAM HOTSPUR VS CHELSEA – 13 TH AT 01.15 AM

2.SPAIN SUPER CUP
BARCELONA VS REAL MADRID – 13 TH AT 12.30 AM

FOOTBALL MATCHES TODAY   – මෙම තරග කව්රු ගැනීමට ජය ගැනීමට සමත් වේද යන්න නිමානය කොට 1xbet සමගින් විශාල මුදල් ත්‍යාග ජයග්‍රහණය කරන්න දැන්ම ලියාපදිංචිවෙන්න.ලියාපදිංචි වීමේදී පහත බෝනස් අංකය භාවිත කොට 120% ක බෝනස් මුදලක් ඔබගේ පළමු තන්පතුවටම රු 25000 ක් දක්වා හිමි කරගන්න.

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට  ලින්කුව භාවිත කරන්න,

 

register
 

ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න

ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන්ම