20% ක කෑෂ් බැක් දැන්ම ලබාගන්න

0
474

ඔබගේ ප්‍රියතම පරිඝනක ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කිරීමට වඩා හොඳම ක්‍රමය කුමක්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම පරිඝනක යුධ පිටියේ ක්‍රීඩා උණුසුම සමගින්ම මුදල් ඉපයීමට ඇත්නම් ! කණ්ඩායම් දෙකක් අතර සටන්වලදී ඔට්ටු ඇල්ලීම කල හැක. එක් කණ්ඩායමක අවසන් වන තෙක් තරඟයක් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.


කණ්ඩායම් මත ඇති ඔට්ටු පිළිගනු ලබන්නේ LIVE තරඟවලදී පමණි. සියලුම තරඟ අන්තර්ජාලය හරහා විකාශනය වේ.නිත්‍ය කාල ජයග්‍රහණය; එනම් Regular Time Win

එකතුව (උඩින් / යට); (reinforcement ටිකට්පත් ගණන);Total (Over/Under); (number of remaining tickets);

කණ්ඩායම් එකතුව (අඩු/ වැඩි);

 Team Total (over/under) 

එකතුව (ඉරට්ටේ / නොගැලපෙන); Total (Even/Odd);


රේස් ටු පොයින්ට්ස්.

තනි වටයක කාලය පැ Race To Points.

තනි වටයක් පැය තුනකට සීමා වේ. මේ කාලය තුළ කිසිදු කණ්ඩායමක් ශක්තිමත් කිරීමේ ටිකට් පත් වලින් ඉවතට නොගන්නේ නම්, වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් කණ්ඩායම ජය ගනී

මේ තරඟය මෙන්ම තවත් වෙනත් බොහෝ ලොව නං දෙස පැවැත්වෙන තරඟ සඳහා ඔබට ඔට්ටු ඇල්ලීමට දැන් 1xBet හරහා ඔබට ලැබී ඇත 

ඒ සඳහා පහත ලින්කුව මගින් අදාළ page එකට පිවිසෙන්න . ලින්කුව සමග ඇති promo code එක භාවිත කල ඔබගේ බෝනස් මුදල 100%කින් වැඩි කරගත හැකි බවද අමතක නොකරන්න 

 Registration link -:http://bit.ly/lankasports

Promo code-: SRILANKA