දාදු කැටය දමා විශාල බෝනස් සහ තෑගි දිනා ගන්න! Dice Game

0
1009

ලෝකයේ සරලම ක්‍රීඩාව! 1xBet වෙතින් දාදු කැටය රෝල් කර විශාල බෝනස් සහ තෑගි දිනා ගන්න!

ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද
ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.
උපරිම කොටස රුපියල් 75000 ක් වන අතර අවම කොටස රුපියල් 50ක් වේ.
ඩයිස් රෝල් කරන්න. ඔබේ දාදු කැට සුදු ය, ඔබේ ප්‍රතිවාදියාගේ දාදු රතු ය.
ක්‍රීඩාවේ පරමාර්ථය වන්නේ ඔබේ ප්‍රතිවාදියාට වඩා ලකුණු රැස් කිරීමයි (ඩයිස් මත දිස්වන සංඛ්‍යා එකට එකතු වේ).
ඔබ වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්නේ නම් – ඔබ ජය ගනී.
ජයග්‍රහණය ඔබේ අතේ ය. ලෝකයේ පැරණිතම ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වී ඩයිස් රෝල් කරන්න!

ඔබට කිසියම් ගැටළුවක් ඇතිවුවහොත්, කරුණාකර ක්‍රීඩාව අවසන් කර දින 3 ක් ඇතුළත අප හා සම්බන්ධ වන්න.