දාදු කැටය

0
621

ලොව සරලම ක්‍රීඩාව! 1xBet වෙතින් දාදු කැටය රෝල් කර නොමසුරු බෝනස් සහ තෑගි දිනා ගන්න!

ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද
ඔට්ටුවක් තබන්න. ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයට පෙර ආරම්භක කොටස තීරණය වේ.
උපරිම කොටස රුපියල් 75000 ක් වන අතර අවම කොටස රුපියල් 50ක් වේ.
දාදු කැටය රෝල් කරන්න. ඔබේ දාදු කැට සුදු ය, ඔබේ ප්‍රතිවාදියාගේ දාදු කැටය රතු ය.
ක්‍රීඩාවේ පරමාර්ථය වන්නේ ඔබේ ප්‍රතිවාදියාට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමයි (ඩයිස් මත දිස්වන සංඛ්‍යා එකට එකතු වේ).
ඔබ වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්නේ නම් – ඔබ ජය ගනී.