බයර්න් මියුනිච් සහ අයින්ට්‍රාර් ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් අතර පාපන්දු තරගාවලිය.

0
197

DFB පෝකල් අවසාන තරඟයේ ස්ථානයක් තීරණාත්මක බවට පත්වේ

බදාදා සවස අලියාන්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී බයර්න් මියුනිච් සහ අයින්ට්‍රාර් ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් එකිනෙකා තරඟයට මුහුණ දෙන විට DFB පෝකල් අවසාන තරඟයේ ස්ථානයක් තීරණාත්මක බවට පත්වේ. බයර්න් මියුනිච් කණ්ඩායම බෙයර් ලිවර්කුශෙන්ට එරෙහිව 4-2ක ජයක් ලැබීම නිසා බයර්න් මියුනිච් කණ්ඩායම බුන්ඩෙස්ලිගා කුසලානය දිනා ගැනීමට පියවරක් ඉදිරියට යන ලදි . එනමුත් ඔවුන් අරමුණ වන්නෙ ජර්මානු කුසලාන තරගාවලියේදීත් ඉදිරියට යාමයි.

එනමුත් ඔවුන් අරමුණ වන්නෙ ජර්මානු කුසලාන තරගාවලියේදීත් ඉදිරියට යාමයි. ඇඩ්ලර් ගේ ක්‍රිඩා විලාශයට ඉතාමත් හොඳින් අවධානය යොමු කරමින් බයර්න් මියුනිච් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් අයින්ට්‍රාච්ට් ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩා විලාශයටම නැඹුරු වී සිටී.

 

 

අයින්ට්‍රාර් ෆ්‍රැන්ක්ෆඩොල්ෆ් හි පුහුණුකරු ඇඩොල්ෆ් හට්ටර්ගේ ක්‍රීඩකයන් ජර්මානු කුසලාන අවසන් පූර්ව වටයට යන කාලසීමාව තුල දැනටමත් මැන්හයිම්, ශාන්ත පෝලි, ලීප්සිග් සහ වර්ඩර් බ්‍රෙමන් පරාජය කර ඇත.

බයර්න් මියුනිච් කණ්ඩායමට එරෙහිව බේයර් ලිවර්කුසන් කණ්ඩායමට විශාල වෑයමක් දරන්න වෙනවා මොකද ඔවුන් හැම අතින්ම දක්ශයි. බෙයර් ලිවර්කුසන් කණ්ඩායමට එරෙහිව සිය ගෝල වාර්තා කිරීමේදි එහි ප්‍රධාන ක්‍රීඩක රොබර්ට් ලියනාඩොව්ස්කි මෙම තරඟයේ කැපී පෙනෙන දක්ශතා ඉදිරිපත් කරනු ඇත.