කෑෂ් බැක්. CASH BACK! 1xBet සමාගම ඔබට “සතිපතා කෑෂ් බැක් දීමනා” වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරයි.

0
432

මුදල් ආපසු
සමාගම ඔබ වෙත “සතිපතා මුදල් ආපසු ප්‍රසාද දීමනා” වැඩසටහන හඳුන්වා දී ඇත.

සෑම සතියකම ඔබ ඔට්ටු ඇල්ලීම සඳහා වියදම් කළ මුළු මුදල එම සතිය තුළ ගණනය කරයි.

සතියේ කෑෂ් බැක් ප්‍රමාණය එම සතියක් තුළ තබා ඇති මුළු ඔට්ටු ප්‍රමාණයෙන් 0.18% ක් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ වත්මන් සතිය තුළ රුපියල් 10 000 ක මුදලකට ඔට්ටු තැබුවහොත්, ඔබේ ගිණුමට රුපියල් 18 මුදල් ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

කෑෂ් බැක් අවම මුදල 1 000ක් වේ. ඔබට ලැබිය හැකි උපරිම කෑෂ් බැක් මුදල 5 000 කි.

සෑම අඟහරුවාදා දිනකම රාත්‍රී 12 වන විට (GMT + 3) මුදල් ආපසු ඔබගේ ගිණුමට බැර වේ.

ප්‍රසාද දීමනාව මුදවා ගැනීම සඳහා, ඔබ 1.80 හෝ ඊට වැඩි පරස්පරතා සහිත ක්‍රීඩා ඉසව්වකට ඔට්ටුවක් තැබිය යුතුය.

මුදල් ආපසු ගැනීමේ නීති:
ප්‍රසාද ගණනය කිරීමේ අවස්ථාවේදී සියලුම ඔට්ටු විසඳි තිබිය යුතුය.
අවලංගු කරන ලද, විකුණන ලද හෝ තවමත් විසඳි නොමැති ඔට්ටු සැලකිල්ලට නොගනී;
එකතුව සඳහා වන සහ හැන්ඩිකප් පිළිබඳ ඔට්ටු සැලකිල්ලට නොගත යුතුය;
ඔට්ටු 0.50 හෝ ඊට වැඩි පරස්පරතාවයකින් නිරාකරණය කළ යුතුය;
සෑම අඟහරුවාදාම මුදල් ආපසු ගෙවීම ඔබේ ගිණුමට ස්වයංක්‍රීයව බැර වේ;
ගනුදෙනුකරුවෙකුට තිබිය හැක්කේ මෙවැනි එක් ප්‍රසාද දීමනාවක් පමණි;
මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රසාද ගණනය කිරීමේ මොහොතේදී අනෙක් සියලුම ප්‍රසාද අරමුදල් මුදවා ගත යුතුය;


පිරිනැමීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි.
සමාගම එක් ගනුදෙනුකරුවකුට එක් ගිණුමක් පමණක් යන දැඩි ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වා ගෙන යන අතර මෙය හඳුනා ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක පද්ධති ගණනාවක් භාවිතා කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන්, අපයෝජනය වීමේ විභවය වළක්වා ගැනීම සඳහා, පහත දැක්වෙන අවස්ථා වලදී මෙම ප්‍රසාද දීමනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය අපගේ අභිමතය පරිදි රඳවා තබා ගනිමු:

 එකම IP ලිපින බෙදාගන්නා ගිණුම්; එකම ගෘහයට අයත් ගිණුම්; පොදු සම්බන්ධතා තොරතුරු හෝ අනන්‍යතාවය බෙදාගන්නා ගිණුම් (උදා: විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ණය / බැංකු කාඩ්පත් අංකය හෝ වෙනත් ගෙවීම් විස්තර); එකම පුද්ගලයාට අයත් ගිණුම් කිහිපයක්;
අපගේ ඕනෑම ප්‍රසාද නියමයන් සහ කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම;
ඔට්ටු තැබීමේදී ගනුදෙනුකරුවන් අතර ඇති අනවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ සාක්ෂි;
මෙම ප්‍රවර්ධනයේ එකම බේරුම්කරුවා සමාගම වන අතර එහි තීරණය අවසාන තීරණය වේ. ඕනෑම ගනුදෙනුකරුවකුට මුදල් ආපසු ගෙවීමට පෙර හැඳුනුම්පත් ලේඛන ඉල්ලීමේ අයිතිය සමාගම තවදුරටත් රඳවා තබා ගනී.

බෝනස් සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර අපගේ පාරිභෝගික සහාය අමතන්න.

1xBet හරහා මුදල් උපයන්න දැන්ම අපගේ වෙබ් අඩවියේ පහල තිබෙන ලින්කුව භාවිත කර ලියාපදිංචි වෙන්න. http://bit.ly/lankasports

ඔබ තවමත්  ලියාපදිංචි වී නැතිනම් දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න, පහත තිබෙන ලින්කුවෙන් පහසුවෙන්ම ලියාපදිංචි විය හැකි අතර බෝනස් අංකය භාවිත කර ඔබෙගේ පළමු තැන්පතුවටම 100% ක් බෝනස් මුදලක් හිමි කරගන්න.

ලියාපදිංචි වෙන්න: http://bit.ly/lankasports

බෝනස් අංකය: CRICKET